Quan hệ cổ đông » Đại hội đồng cổ đông 2011
Công bố thông tin

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty tại Đại hội đồng cổ đông năm 2011 (file đính kèm)

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2011 (file đính kèm)

3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2011(file đính kèm)


Ban biên tập
  Trở về     Đầu trang


Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức - sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Tư liệu Media   |   Khách sạn Hương Giang Resort & Spa