Quan hệ cổ đông » Báo cáo tài chính năm của HGT
Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2015
Ngày 06/07/2016
Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2015
»
 
Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015
Ngày 06/07/2016
Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015
»
 
Báo cáo Tài chính năm
Ngày 15/05/2012
»
     Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức - sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Tư liệu Media   |   Khách sạn Hương Giang Resort & Spa