Quan hệ cổ đông » Báo cáo tài chính năm của HGT
Báo cáo Tài chính năm

1. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2011 (file đính kèm)

2. Báo cáo tài chính riêng kiểm toán 2011 (file đính kèm)

3. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2012 (file đính kèm)

4. Báo cáo tài chính riêng kiểm toán 2012 (file đính kèm)

5. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2013 (file đính kèm)

6. Báo cáo tài chính riêng kiểm toán 2013 (file đính kèm)

7. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2014 (file đính kèm)

8. Báo cáo tài chính riêng kiểm toán 2014 (file đính kèm)

Ban biên tập
  Trở về     Đầu trang


Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức - sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Tư liệu Media   |   Khách sạn Hương Giang Resort & Spa