Quan hệ cổ đông » Điều lệ công ty
Điều lệ Công ty CP Du lịch Hương Giang điều chỉnh lần thứ 5
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang năm 2017 (niên khóa 2016) đã thông qua nội dung điều chỉnh một số điều, khoản thuộc Điều lệ hoạt động của Công ty

 Điều lệ Công ty CP Du lịch Hương Giang điều chỉnh lần thứ 5 ngày 22/04/2017 (file đính kèm)

Ban biên tập
  Trở về     Đầu trang


Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức - sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Tư liệu Media   |   Khách sạn Hương Giang Resort & Spa