Quan hệ cổ đông » Điều lệ công ty
Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang điều chỉnh
Ngày 06/08/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã thống nhất điều chỉnh bổ sung một số nội dung của bản Điều lệ hoạt động của Công ty.

 

Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang điều chỉnh lần 4 ngày 06/8/2016 (File đính kèm)


 

 

Ban biên tập
  Trở về     Đầu trang


Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức - sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Tư liệu Media   |   Khách sạn Hương Giang Resort & Spa