Quan hệ cổ đông » Thông tin hoạt động Công ty
Thông báo tuyển dụng lao động
Ngày 04/10/2016
Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang có kế hoạch tuyển dụng một số vị trí làm việc tại các cơ sở trực thuộc Công ty: Văn phòng Công ty; Khách sạn Hương Giang; Công ty Lữ hành Hương Giang. Thông tin chi tiết được hướng dẫn ở file đính kèm; Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ qua email: recruitmenthue@gmail.com hoặc qua số điện thoại: 0934719299
»
 
Báo cáo thường niên năm 2015
Ngày 06/07/2016
Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang báo cáo thường niên năm 2015
»
 
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang
Ngày 06/04/2016
Ngày 28 tháng 3 năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp Giấy chứng nhận ĐKKD điều chỉnh lần thứ 9 cho Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang, nội dung điều chỉnh là thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
»
 
Thông báo thay đổi một số chức danh chủ chốt của Công ty
Ngày 21/03/2016
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang ngày 09/3/2016 đã ban hành một số nghị quyết liên quan đến việc thay đổi một sô chức danh chủ chốt của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang.
»
 
Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ
Ngày 21/08/2015
Ông Đinh Nhật Tân - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang thông báo về giao dịch chào mua 600.000 cổ phiếu theo hình thức thỏa thuận kể từ ngày 24/8/2015 đến 24/9/2015.
»
 
Báo cáo Quản trị Công ty năm 2013
Ngày 29/05/2015
Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang báo cáo tình hình quản trị Công ty trong năm 2013
»
 
Báo cáo thường niên năm 2014
Ngày 17/04/2015
Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang báo cáo thường niên năm 2014, vui lòng xem nội dung chi tiết ở file đính kèm.
»
 
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
Ngày 14/04/2015
Theo qui định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp các Công ty Cổ phần đại chúng phải tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và được gia hạn không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Căn cứ vào tình hình và điều kiện của Công ty hiện nay, Chủ tịch HĐQT đã có văn bản gửi Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty (dự kiến vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6/2015). Sở kế hoạch đã có văn bản chấp thuận đề nghị của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (công văn số 23/ĐKKD ngày 14/4/2015 đính kèm).
»
 
Giấy CN ĐKKD Công ty CPDL Hương Giang điều chỉnh lần thứ 8
Ngày 10/02/2015
Thục hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 03/02/2015, Công ty CỔ phần Du lịch Hương Giang đã tiến hành các thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể: Bổ sung hoạt động kinh doanh bất động sản (mã ngành 6810) vào danh mục ngành nghề ĐKKD của Công ty và đã được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy chứng nhận ĐKKD điều chỉnh lần thứ 7 ngày 09/02/2015.
»
 
Báo cáo Quản trị Công ty năm 2014
Ngày 12/01/2015
Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang báo cáo tình hình quản trị Công ty trong năm 2014
»
 Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức - sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Tư liệu Media   |   Khách sạn Hương Giang Resort & Spa