Quan hệ cổ đông » Thông tin hoạt động Công ty
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
Theo qui định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp các Công ty Cổ phần đại chúng phải tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và được gia hạn không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Căn cứ vào tình hình và điều kiện của Công ty hiện nay, Chủ tịch HĐQT đã có văn bản gửi Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty (dự kiến vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6/2015). Sở kế hoạch đã có văn bản chấp thuận đề nghị của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang (công văn số 23/ĐKKD ngày 14/4/2015 đính kèm).

Công văn đồng ý gia hạn của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế (file đính kèm)

Ban biên tập
  Trở về     Đầu trang


Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức - sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Tư liệu Media   |   Khách sạn Hương Giang Resort & Spa