Quan hệ cổ đông » Thông tin hoạt động Công ty
Thông báo thay đổi một số chức danh chủ chốt của Công ty
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang ngày 09/3/2016 đã ban hành một số nghị quyết liên quan đến việc thay đổi một sô chức danh chủ chốt của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang.

 Vui lòng xem nội dung chi tiết ở (file đính kèm)

Ban biên tập
  Trở về     Đầu trang


Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức - sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Tư liệu Media   |   Khách sạn Hương Giang Resort & Spa