Quan hệ cổ đông » Thông tin hoạt động Công ty
Phiếu bổ sung điều chỉnh thông tin của cổ đông
Ngày 10/12/2013
PHIẾU BỔ SUNG THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG
»
 
Thông báo thay đổi đơn vị quản lý cổ đông
Ngày 10/12/2013
Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2013 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (Đơn vị quản lý cổ đông) sẽ thực hiện việc quản lý cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang thay cho đơn vị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (tên gọi cũ là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long)
»
 
Một số họat động khác
Ngày 17/07/2012
»
 Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức - sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Tư liệu Media   |   Khách sạn Hương Giang Resort & Spa