Quan hệ cổ đông » Đại hội đồng cổ đông 2017
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

 Biên bản kiểm phiếu biểu quyết (file đính kèm)

Ban biên tập
  Trở về     Đầu trang


Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức - sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Tư liệu Media   |   Khách sạn Hương Giang Resort & Spa