Quan hệ cổ đông » Đại hội đồng cổ đông 2017
Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông 2017
Ngày 19/04/2017
»
 
Báo cáo tài chính kiểm toán 2016
Ngày 19/04/2017
»
 
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Ngày 19/04/2017
Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (niên khóa 2016) vào lúc 14h00 ngày 22 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Khách sạn La Residence - 05 Lê Lợi, thành phố Huế
»
 
Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2017
Ngày 18/04/2017
Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2017
»
 
Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
Ngày 18/04/2017
Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang năm 2017
»
 
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông
Ngày 18/04/2017
Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
»
 Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức - sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Tư liệu Media   |   Khách sạn Hương Giang Resort & Spa