Quan hệ cổ đông » Đại hội đồng cổ đông 2018
Hồ Sơ Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2018
.

 

Date

Description

Ngày 07/05/2018

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018                              (file đính kèm)

Ngày 07/05/2018

Nghị Quyết  Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018                         (file đính kèm)

Ngày 27/04/2018

Thư Mời & Chương Trình  Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018  (file đính kèm)

Ngày 27/04/2018

Giấy Ủy Quyền                                                                    (file đính kèm)

Ngày 27/04/2018

Quy Chế Đại Hội                                                                     (file đính kèm)

Ngày 27/04/2018

Tờ Trình Thông Qua 10 Nội Dung                                      (file đính kèm)

Ngày 27/04/2018

Báo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị                                       (file đính kèm)

Ngày 27/04/2018

Báo Cáo Của Ban Tổng Giám Đốc                                     (file đính kèm)

Ngày 27/04/2018

Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát                                              (file đính kèm)

Ngày 27/04/2018

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất                                             (file đính kèm)

Ngày 27/04/2018

Báo Cáo Tài Chính Riêng                                                    (file đính kèm)

Ngày 27/04/2018

Báo Cáo Thường niên 2017                                                 (file đính kèm)

Ban biên tập
  Trở về     Đầu trang


Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức - sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Tư liệu Media   |   Khách sạn Hương Giang Resort & Spa