Tin tức - sự kiện
Thừa Thiên - Huế đa dạng hóa các sản phẩm du lịch
Ngày 19/12/2011
Chương trình phát triển du lịch, nhằm đưa du lịch thành ngành kinh tế chủ lực; nâng cao chất lượng và phát triển đa dạng sản phẩm du lịch; hình thành và phát triển một số sản phẩm có thương hiệu mạnh trong nước và quốc tế.


 Tỉnh phấn đấu nâng doanh thu du lịch năm 2012 tăng 25% so với năm trước; tạo việc làm cho 3.000 lao động trực tiếp và 25 nghìn lao động gián tiếp trong lĩnh vực du lịch. Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học, đào tạo nghề. Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học theo hướng đạt chuẩn; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Chương trình xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội, với kế hoạch là hoàn thành công tác lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; phấn đấu có từ hai đến ba xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2012; từng bước cải thiện cơ sở hạ tầng ở khu vực nông thôn; nâng cao đời sống vật chất của nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội.

* Thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo, sau năm năm, Ðác Lắc có hơn 61 nghìn hộ vùng nông thôn thoát đói nghèo. Với số vốn đầu tư gần 2.200 tỷ đồng, tỉnh chú trọng xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng các biện pháp thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích hợp với từng địa phương, từng vùng khí hậu, thổ nhưỡng; đồng thời cử cán bộ kỹ thuật, khuyến nông trực tiếp hướng dẫn đồng bào kỹ thuật canh tác và áp dụng các mô hình sản xuất phù hợp.

Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới ở Ðác Lắc chiếm 20,8%. Từ nay đến năm 2015, tỉnh phấn đấu huy động nguồn vốn 8.700 tỷ đồng để thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững. Mục tiêu mỗi năm sẽ giảm hơn 3% số hộ nghèo, trong đó trọng tâm đầu tư là vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

 

Nguồn: Nhân dân
  Trở về     Đầu trang


Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức - sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Tư liệu Media   |   Khách sạn Hương Giang Resort & Spa